Triple Entente

Triple Entente , asociace mezi Velkou Británií, Francií a Ruskem, jádro spojeneckých sil v první světové válce. Vyvinula se z francouzsko-ruského spojenectví, které se postupně vyvíjelo a bylo formalizováno v roce 1894, anglo-francouzské entente Cordiale z roku 1904, a anglo-ruská dohoda z roku 1907, která uvedla Triple Entente do existence. Viz také mezinárodní vztahy: The Triple Entente.

Mírový palác (Vredespaleis) v Haagu, Nizozemsko. Mezinárodní soudní dvůr (soudní orgán Organizace spojených národů), Haagská akademie mezinárodního práva, Knihovna paláce míru, Andrew Carnegie pomáhá platit zaKvízové ​​světové organizace: Fakta nebo fikce? K OSN patří méně než 50 zemí. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován výkonným editorem Michaelem Levym.