Pětileté plány

Pětileté plány, metoda plánování hospodářského růstu po omezená období pomocí kvót, která byla použita nejprve v Sovětském svazu a později v jiných socialistických státech. V Sovětském svazu se první pětiletý plán (1928–1932), který realizoval Joseph Stalin, soustředil na rozvoj těžkého průmyslu a kolektivizaci zemědělství za cenu drastického poklesu spotřebního zboží. Druhý plán (1933–37) pokračoval v cílech prvního plánu. Kolektivizace vedla k hrozným hladomořům, zejména na Ukrajině, které způsobily smrt milionů lidí. Třetí (1938–42) zdůrazňovalo výrobu výzbroje. Čtvrtý (1946–53) znovu zdůrazňoval těžký průmysl a vojenské budování a rozhněval západní mocnosti. V Číně zdůraznil první pětiletý plán (1953–57) rychlý průmyslový rozvoj se sovětskou pomocí; to se ukázalo jako velmi úspěšné.Krátce po zahájení druhého plánu v roce 1958 bylo vyhlášeno Velké skokové vpřed; jeho cíle byly v rozporu s pětiletým plánem, který v roce 1960 vedl k selhání a stažení sovětské pomoci.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.