Jednotný stát

Jednotný stát , systém politické organizace, ve kterém většina nebo všechny vládnoucí mocnosti sídlí v centralizované vládě, na rozdíl od federálního státu. Následuje stručné zpracování jednotkového stavu. Pro další diskuzi, vidět politický systém: Unitary národní státy.

liga národů Přečtěte si více o tomto tématu Politický systém: Jednotné národní státy… všechny světové státy jsou unitární systémy, včetně Bulharska, Francie, Velké Británie, Nizozemska, Japonska, Polska, Rumunska, ...

V jednotném státě ústřední vláda obvykle deleguje pravomoc na nižší než celostátní jednotky a směřuje politická rozhodnutí na ně k provedení. Většina národních států jsou unitární systémy. Velmi se liší. Velká Británie například decentralizuje moc v praxi, ne však v ústavním principu. Jiní udělí subnational jednotkám různou míru autonomie. Ve Francii, klasickém příkladu centralizovaného administrativního systému, jsou někteří členové místní správy jmenováni ústřední vládou, zatímco jiní jsou voleni. Ve Spojených státech mají všechny státy jednotné vlády s dvoukomorovými zákonodárnými sbory (s výjimkou Nebrasky, která má jednokomorový zákonodárný sbor). Nakonec všechny místní vlády v jednotném státě podléhají ústřední autoritě.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Brian Duignanem, šéfredaktorem.