Vlajka Švýcarska

Vlajka Švýcarska

Ve středověku papež často dával zvláštní křížovou vlajku králi nebo jinému vládci podnikajícímu nějakou vojenskou kampaň ve jménu křesťanství. Jiní vládci si vybrali stejný křížový symbol, aby prohlásili svou víru a víru, že jejich podnik byl svatý. Známá a nápadná vlajka Švýcarska je konečně založena na císařské válečné vlajce Svaté říše římské, která na červeném nesla bílý kříž. Mnoho švýcarských vojáků sloužilo v císařské armádě i v jejich vlastních kantonech. Schwyz, jeden z původních tří konfederovaných kantonů, které tvořily jádro moderní Švýcarské konfederace, umístil v roce 1240 úzký bílý kříž do horního rohu jeho červené vlajky. Obecnější použití tohoto symbolu švýcarskými konfederacemi lze datovat zpět. do roku 1339 a bitva u Laupenu.

Během 19. století se kantony Švýcarska staly těsněji propojenými a po přijetí ústavy z roku 1848 byla pro armádu oficiálně uznána čtvercová červená vlajka s bílým křížem. Následovala státní vlajka na zemi, která byla právně zřízena 12. prosince 1889. Konečně nutnost jasně identifikovat švýcarské vlajky na řece Rýn a jinde během druhé světové války vedla k přijetí švýcarského občanského praporčíka (státní vlajka na moři) 9. dubna 1941. Od pozemní vlajky se liší pouze v pravoúhlých rozměrech.