trojský kůň

Trojský kůň , obrovský dutý dřevěný kůň postavený Řeky, aby během trojské války získal vstup do Tróje. Koně postavil Epeius, mistr tesař a pugilista. Řekové, předstírající pouštní válku, odpluli na nedaleký ostrov Tenedos a zanechali za sebou Sinona, který přesvědčil trojské koně, že kůň je obětí Athény (bohyně války), díky níž bude Troy nedobytný. Přes varování Laocoona a Cassandry byl kůň vzat do městských bran. Tu noc se z ní vynořili řeckí válečníci a otevřeli brány, aby se mohli vrátit do řecké armády. Příběh je vyprávěn podrobně v knize II Aeneid a je zasažen v Odyssey. Termín trojský kůň se vztahuje k podvracení zavedenému zvnějšku. Počátkem konce 20. století byl název „trojský kůň“ používán pro klamně benigní počítačové kódy, které vypadají jako legitimní aplikace, ale jsou psány tak, aby poškodily nebo narušily programování počítače nebo ukradly osobní údaje.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť)Kvíz Studie řecké a římské mytologie Kdo v řecké mytologii cestoval do země mrtvých, aby našel svou ženu? Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.