Centurion

Centurion , hlavní profesionální důstojník v armádách starověkého Říma a jeho říše. Centurion byl velitelem centurie, která byla nejmenší jednotkou římské legie. Legie byla nominálně složena ze 6 000 vojáků a každá legie byla rozdělena do 10 kohort, přičemž každá kohorta obsahovala 6 centurií. Stotník takto nominálně velel asi 100 mužům a v legii bylo 60 centurionů. Stotníci v legii byli uspořádáni ve složitém pořadí, s různými pravomocemi a odpovědností od shora dolů. Ve většině z těchto řad stotníků však nebyl skutečný rozdíl ve stavu, s výjimkou prvního setníka první kategorie; tento důstojník, primus pilus,účastnil se válečných rad s vojenskými tribuny a velitelem legie. Většina stotníků byla plebejského původu a byla povýšena z řad běžných vojáků. Tvořili páteř legie a byli zodpovědní za prosazování disciplíny. Dostávali mnohem vyšší odměnu a větší podíl kořistí než běžní vojáci.